Aktie Saniona avbryter fas 2-studierna med Tesomet på grund av finansiella begränsningar. Dessutom planeras stora personalnedskärningar i verksamheten. Beskedet fick aktien att störtdyka efter att det tidigare handelsstoppet hävts.

Åtgärden görs för att med omedelbar verkan avsevärt minska rörelsekostnaderna och maximera utnyttjandet av den befintliga och framtida kassan, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsen har även beslutat om andra åtgärder, bland annat en personalnedskärning med cirka 30 procent.

”Vi fortsätter att arbeta intensivt med att stärka bolagets kassa, men bedömer att det ligger i bolagets och våra aktieägares intresse att omedelbart minska rörelsekostnaderna och därmed öka nyttan av eventuell framtida finansiering bolaget kan erhålla”, säger Sanionas vd Rami Levin i en kommentar.

Bolaget understryker vidare att beslutet att tillfälligt avbryta fas 2-studierna med Tesomet inte har något samband med Tesomets säkerhet eller effekt, utan helt och hållet beror på finansiella begränsningar.

Sanionas befintliga likvida medel förväntas enligt bolaget kunna finansiera den nuvarande planen ”ännu längre in” i andra halvåret 2022. Omstruktureringsåtgärderna väntas minska Sanionas framtida genomsnittliga rörelsekostnader per kvartal med cirka 50 procent.

Sanionas aktie handelsstoppades på tisdagseftermiddagen men när handel återupptogs efter beskedet föll aktien över 40 procent.