Rapport Verkstadsbolaget Sandvik redovisar ett rejält vinstlyft i enlighet med analytikernas förväntningar. Samtidigt växte orderingången över 30 procent vilket var klart högre än väntat. 

Sandviks justerade rörelseresultat blev 4.371 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Jämfört med samma kvartal i fjol innebär det en uppgång på 25 procent från 3,494 miljoner.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 4.367 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Försäljningen var 24.826 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 24.916 miljoner kronor.

Sandviks orderingång uppgick till 26.292 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 25.618 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning på 31 procent i fast valuta. 

Inom Sandviks affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMMS) var den dagliga orderingången starkare under den andra delen av september.

En fortsatt positiv utveckling har även noterats under de första veckorna i oktober, uppger bolaget i sin delårsrapport.

Positiv valutaeffekt fjärde kvartalet

Verkstadsföretaget Sandvik spår att valutaeffekterna på rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2021 kommer att vara +150 miljoner kronor. Metallpriseffekten på rörelseresultatet spås samtidigt bli 50 miljoner kronor.

Det framgår av kvartalsrapporten.

I föregående rapport spåddes för det tredje kvartalet valutaeffekter på -50 miljoner och metallpriseffekter på +200 miljoner. Valutaeffekter hade en påverkan om +112 miljoner kronor. Förändrade metallpriser hade en positiv påverkan om 190 miljoner kronor.

Enligt ett snittestimat från Infront räknade analytiker med -50 miljoner kronor respektive +185 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

För helåret 2021 spår Sandvik fortfarande att investeringarna kommer att bli mindre än 4 miljarder kronor.

Koncernen bedömer alltjämt att räntenettot blir cirka -0,4 miljarder kronor 2021.

Skattesatsen uppskattas fortfarande bli 22-24 procent för 2021.