Sandvik vill köpa Seco

Publicerad 2011-11-07 08:49

Sandvik lägger bud på samtliga utestående aktier i dotterbolaget Seco Tools. För varje aktie av serie B i Seco Tools erbjuds 1,2 aktier i Sandvik.

Budet rekommenderas enhälligt av Seco Tools styrelse. Vidare ställer sig Alecta pensionsförsäkring och Swedbank Robur Fonder, större ägare i både Seco Tools och Sandvik, positiva till erbjudandet. Alecta pensionsförsäkring och Swedbank Robur Fonder företräder 18,3 procent av aktierna och 4,9 procent av rösterna i Seco Tools.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 22,9 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för respektive aktie under den senaste månaden fram till och med den 4 november 2011. Jämfört med den senaste betalkursen för Seco Tools B-aktie den 4 november 2011, innebär budet en premie om cirka 32,0 procent.

Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 107:34 kronor per Seco Tools-aktie. Det totala budvärdet för samtliga aktier i Seco Tools, som inte innehas av Sandvik, uppgår således till cirka 6.190 miljoner kronor. Erbjudandet värderar Seco Tools i dess helhet till cirka 15,6 miljarder.

Budet förväntas generera kostnadssynergier om cirka 300 miljoner kronor årligen med full effekt från 2014.

Förvärvet kräver inte konkurrensmyndigheters tillstånd.

Vid full anslutning kommer 69.195.888 nya aktier i Sandvik att emitteras i budet, vilket motsvarar 5,5 procent i utspädning för Sandviks befintliga aktieägare.

Per dagen för offentliggörandet av budet äger Sandvik, genom dotterbolag, samtliga 43.500.000 A-aktier och 44.304.450 B-aktier i Seco Tools, motsvarande 60,4 procent av aktierna och 89,3 procent av rösterna i Seco Tools.