Rapport Sandvik slog förväntningarna både när det gäller resultat och omsättning. Verkstadsjätten föreslår dessutom höjd utdelning även om nivån låg något under förväntan. 

Sandviks justerade ebita-resultat blev 6.413 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 6.248 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Försäljningen var 31.094 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 30.469 miljoner kronor. Organiskt steg försäljningen med 5 procent, jämfört med väntade 4,5 procent.

Sandviks orderingång uppgick till 30.751 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 30.327 miljoner kronor. Den organiska orderingångstillväxten var -2 procent. Analytikerna hade räknat med -2,8 procent.

De jämförelsestörande posterna var -730 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på -940 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 5:00 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 5:06 kronor. Året innan var utdelningen 4:75 kronor per aktie.

Har kunnat kompensera med höjda priser

Sandvik kompenserade under det fjärde kvartalet fullt ut för inflationen genom prissättning. Det uppger vd Stefan Widing i bokslutsrapporten.

”Vi avslutade året starkt. Ordrar i fast valuta växte med 3 procent under kvartalet mot starka jämförelsetal, och intäkterna ökade med 11 procent. Den justerade ebita-marginalen uppgick till solida 20,6 procent”, skriver Sandvik-chefen.

”Marginalen förbättrades under året, och våra prisjusteringar har gradvis slagit igenom och kompenserat för kostnadsinflationen i en ökande grad”, uppger Stefan Widing.

Den justerade ebita-marginalen på 20,6 procent var snäppet högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som låg vid 20,5 procent, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Stabil orderingång

Sandvik uppger angående affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions att den dagliga orderingången i början av januari var stabil jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Det konjunkturkänsliga affärsområdet redovisade enligt Sandvik en stabil orderingång under det gångna kvartalet.

”Samtidigt som trenden för den dagliga orderingången förblev stabil eller positiv i de flesta regioner noterades en svagare utveckling i Asien, där Kina påverkades av en volatil covid-19-situation. Den organiska tillväxten i orderingången, exklusive Ryssland, uppgick till 2 procent och intäkterna ökade med 5 procent, främst drivet av fordons- och energisegmenten”, skriver Sandvik.