Kvartalsrapport Verkstadsbolaget Sandviks justerade rörelseresultat blev 4.469 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 4.582 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Engångsposterna i kvartalet uppgick till -285 miljoner kronor, mot väntade -14 miljoner, varpå det rapporterade rörelseresultatet blev 4.754 miljoner kronor (väntat 4.568).

Försäljningen var 23.460 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 23.394 miljoner kronor.

Sandviks orderingång uppgick till 25.857 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 24.317 miljoner kronor.

Sandviks affärsområde Manufacturing and Machining Solutions (SMMS) har under de två första veckorna i juli sett en ökning av den dagliga orderingången med cirka 20 procent jämfört med de första två veckorma i juli i fjol.

Det framgår av Stefan Widings vd-ord delårsrapporten.

”Vi verkar i en helt annorlunda affärsmiljö jämfört med förra året, med en starkare utveckling i såväl våra kort- som långcykliska verksamheter. Den ekonomiska återhämtningen och stor efterfrågan utgör vissa utmaningar på global skala, så som brist på råvaror och komponenter, och obalans i tillgången på containrar och hamnar, för att nämna några”, skriver Sandvik-chefen.

”Även om det är svårt att förutsäga vilken effekt det kommer att få känner jag tillförsikt när det gäller den underliggande verksamhetsutvecklingen. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och tjänster, och det kombinerar vi med ett starkt operativt genomförande och solida lönsamhetsnivåer. Vi ökar också förvärvstakten och exekverar på vår strategi, skifte mot tillväxt”, fortsätter Stefan Widing.

Angående det gångna kvartalet uppger han att bolaget efter en bra start på året avslutade ännu ett kvartal med en positiv utveckling.

”Vi levererade en kraftig tillväxt i orderingång och intäkter till följd av en stark orderbok och med en något ökad press i den globala leverantörskedjan. Den organiska orderingången och intäkterna för koncernen ökade med 43 procent respektive 22 procent jämfört med samma period föregående år”, konstaterar han.

Den justerade rörelsemarginalen på 19,1 procent beskriver han som god. Under motsvarande kvartal i fjol var marginalen 14,0 procent. Ökningen kom med stöd av ökade volymer och en god underliggande operativ hävstångseffekt, enligt Sandvik-chefen.

Sandviks affärsområde Mining and Rock Technology redovisade ett justerat rörelseresultat på 1.827 miljoner kronor för det andra kvartalet. Det var 5 procent under analytikernas förväntningar på 1.929 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 10.399 miljoner kronor, 4 procent bättre än analytikernas förväntningar.

Intäkterna var 9.090 miljoner kronor, något bättre än förhandstipsen.

”Vi fortsatte att se en stark efterfrågan i vår gruvverksamhet, med en orderingång klart över nivåer före covidutbrottet och Sandvik Mining and Rock Solutions redovisade en orderingång på över 10 miljarder kronor för andra kvartalet i rad”, kommenterar vd Stefan Widing i rapporten.

Den justerade rörelsemarginalen i affärsområdet minskade något sekventiellt med ökade volymer som motverkades av en ogynnsam mix, uppbyggnadskostnader, logistiska utmaningar, och en prissättning som ännu inte helt kompenserar för inflationstrycket, uppger verkstadsbolaget.