Rapport Verkstadsbolaget Sandviks siffror för andra kvartalet var överlag något bättre än väntat, men kassaflödet var något svagare än motsvarande period i fjol. På Stockholmsbörsen fick delårsrapporten ett surt mottagande och aktien var ned runt 2 procent på tisdagseftermiddagen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Sandviks resultat före skatt blev 4 777 miljoner kr i andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med 4 565 miljoner, enligt snittet i SME Direkts sammanställning. Omsättningen uppgick till 26 136 miljoner kr, mot väntade 25 503 miljoner. Orderingången var 27 201 miljoner kr, jämfört med konsensus på 26 490 miljoner.

Ökad efterfrågan

Sandvik upplevde ökad efterfrågan i samtliga tre större geografiska regioner till följd av en positiv utveckling i alla kundsegment. Det resulterade i att verkstadsbolaget uppnådde rekordhöga nivåer för order och intäkter för det andra kvartalet 2018, framhåller vd Björn Rosengren i rapporten.

Hög aktivitet

Sandvik Machining Solutions, SMS, mötte en hög kundaktivitet inom alla segment. Liksom i motsvarande kvartal i fjol säkrade Sandvik Materials Technology en stor order hänförlig till energisegmentet. ”Jag är också nöjd att se en stark utveckling i efterfrågan på vårt tekniskt ledande automatiseringserbjudande inom Sandvik Mining and Rock Technology, vilket exemplifieras av det strategiska ramavtalet med Resolute Mining för att helt automatisera en storskalig guldgruva i Afrika”, skriver vd.

Ska utvärdera Varel

Sandvik har bestämt sig för en strategisk utvärdering av Sandvik Drilling and Completions, även känt under namnet Varel. Verksamheten som utvärderas är relaterad till olje- och gasindustrin och utgjorde cirka 70 procent av totala intäkter i Sandvik Drilling and Completions under 2017. Resterande cirka 30 procent av verksamheten, som tillverkar rullborrkronor till primärt gruvindustrin, kommer inte att utvärderas och betecknas av Sandvik som en kärnverksamhet.

Svagare kassaflöde

Sandviks fria operativa kassaflöde på 2,2 miljarder kr (2,6) påverkades positivt av en stark utveckling för rörelseresultatet. ”Det mer än motverkades emellertid av en säsongsmässig uppbyggnad av rörelsekapitalet, för att stödja framtida leveranser”, heter det i rapporten. Nettoskuldsättningsgraden var 0,34 jämfört med 0,71 för ett år sedan.

Positiva valutaeffekter

Sandvik spår att valutaeffekterna på rörelseresultatet under tredje kvartalet kommer att vara positiva med 650 miljoner kr. Metallpriseffekten på rörelseresultatet tros samtidigt bli plus 100 miljoner. I föregående rapport spåddes neutrala valutaeffekter och metallpriseffekter på plus 100 miljoner för andra kvartalet. Utfallet blev valutaeffekter på plus 145 miljoner kr (väntat plus 130 miljoner enligt SME Direkt) respektive metallpriseffekter på plus 201 miljoner kr (väntat +150 miljoner kr enligt SME Direkt).

Affär
Klart: ABB säljer kraftdivisionen till HitachiVärderas till 100 miljarder kr
Krönika
Hernhag: Tänk om toppen är nådd för inflationen
Räntan
Meningarna går isär om veckans räntebesked
Aktie
Magnolia Bostad förlorar tvistGer negativ resultateffekt
Aktiechatt
Hernhag: Tre spännande tillväxtcase
Analys
Deutsche Bank sågar Autoliv och VeoneerSäljrek för båda aktierna
Placera
Handelsbanken: Tillväxtmarknader lockar inför 2019
Fonder
Rekordstora utflöden från amerikanska aktiefonderAmerikanska investerare pessimistiska
Handelskriget
Kina sänker tullar på amerikanska bilar
Sektor
Gardell: Nordisk banksektor är attraktiv
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Analytiker: Stabiliseringen på bomarknaden fortsätter
Foto: Henrik Montgomery/'TT
Aktie
Intrum köper spanskt bolag
Aktie
Millicom vill till Nasdaq i New York
Bostad
Handelsbanken: Sidledes utveckling på bostadsmarknaden framöverSer en "gradvis stabilisering" på marknaden
Kommentar
"ICA vinner på statsbudgeten"
Sektor
Paretos favoriter bland svenska oljebolagen
Pension
Riksrevisionen ser brister i premiepensionssystemetIndexfonder hade gett högre avkastning
Aktietips
Tre aktier för vinterportföljen
Skatt
Skattetips för företagare inför årsskiftet
Aktier
Här är Keplers aktiefavoriter inför 2019Och några aktier du bör undvika
Kommentar
ABB en given vinnare om affären går i lås
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
ABG: Skanska lågt värderat
Bostad
Andelen misslyckade bostadsaffärer minskar
Bolån
Snitträntorna på bolån fortsätter att sjunka
Analys
"Autolivs marknadsposition motiverar premievärdering"
Analys
UBS: Tillväxtpotentialen återspeglas inte i Atlas aktiekurs
Skatt
Skattetips för inkomster och avdrag inför årsskiftet