Aktie Samson Rock Capital har ökat sitt ägande i Semcon till nära 1,9 miljoner aktier, motsvarande 10,4 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande där transaktionen är daterad den 27 september.

Etteplan lade bud på Semcon den 23 augusti och den 26 september kom ett konkurrerande bud från Ratos. I samband med Ratos bud angavs att Samson Rock Capital var en av de Semconägare som åtagit sig att acceptera Ratos erbjudandet på vissa villkor.

Samson Rock har ökat sitt innehav i Semcon under flera tillfällen sedan Etteplans bud offentliggjordes. Enligt ägardatatjänsten Holdings tog Samson Rock Capital en position motsvarande 3,6 procent i Semcon den 4 september. Den 26 september hade positionen växt till 9,3 procent.