Rapport Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten ("core") på 0,94 dollar i det tredje kvartalet 2020. Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 1,00 dollar per aktie, enligt Infronts konsensus.

Astra Zenecas intäkter under det tredje kvartalet landade på 6,6 miljoner dollar. Analytikernas snittestimat var en intäkter på 6,7 miljoner dollar.

Astra Zeneca upprepar sina prognoser för helåret 2020. Prognosen kvarstår om att resultatet för kärnverksamheten per aktie (Core EPS) för 2020 kommer att öka med ett medelhögt till högt tal inom intervallet 13-19 procent (”teens”). Det framgår av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 4,04 dollar per aktie för helåret 2020, en ökning med drygt 15 procent från 2019 års utfall på 3,50 dollar, enligt Infronts sammanställning.

Intäkterna för helåret 2020 väntas fortsatt öka med ”ett högt ensiffrigt tal till ett lågt tvåsiffrigt tal”.

Infronts snittprognos ligger på en intäktsökning 2020 om 9,9 procent.