East Capitals substansvärde faller

Publicerad 2011-08-05 08:52

Investeringsbolaget East Capital Explorer redovisar ett substansvärde, bolagets nettoförmögenhet, på 10:96 euro per aktie den 30 juni. Det är en minskning med 11,2 procent jämfört med årsskiftet.

Investeringsbolaget East Capital Explorers substansvärde, nettoförmögenhet, uppgick den 30 juni till 382 miljoner euro (cirka 3,5 miljarder kronor) eller 10:97 euro per aktie. Det är en nedgång med 11,0 procent sedan årsskiftet.

Bolaget redovisar en förlust före skatt på 41,6 miljoner euro för andra kvartalet i år, jämfört med en förlust på 37,2 miljoner euro motsvarande period året före.

TT