Rapport Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 139 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019 (176). Nettoomsättningen uppgick till 3.054 miljoner kr (2.818).

Rörelseresultatet (ebit) blev 104 miljoner kr (140). Resultat efter skatt var -40 miljoner kr (-4).

Justerat rörelseresultat, det vill säga ebita enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 35 miljoner kr. Jämförelsekvartalet var belastat av avsättningar på 60 miljoner.

Styrelsen föreslår ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019, med bakgrund av det svaga resultatet 2019, bolagets finansiella nyckeltal och nyligen genomförda omförhandling av lån.

”Under fjärde kvartalet avslutade vi den förlustbringande och största hemtjänstverksamheten i Danmark samtidigt som vi öppnade 174 nya platser i Sverige, framför allt inom äldreomsorg. Under 2020 kommer vi att öka öppningstakten i Skandinavien jämfört med 2019. Detta skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeskapande samtidigt som det kortsiktigt väntas ha en negativ påverkan på lönsamheten under uppstartsperioden”, skriver bolaget i sin rapport.

Attendo upppger vidare att de finansiella effekterna av åtgärdsprogrammet i Finland förväntas dröja till andra halvåret 2020, i samband med att öppningstakten av nya enheter sjunker och bolaget väntas nå en bättre balans mellan nyöppningar och nyförsäljning.