Rapport Medicinteknikbolaget Getinges justerade ebita-resultat blev 591 miljoner kr i det andra kvartalet 2017 (538). Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat ebita-resultat om 639 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.277 miljoner kr (5.731).

Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 6.133 miljoner, enligt Infront Data.

Orderingången uppgick till 6.787 miljoner kr (6.117). Snittestimatet var 6.645 miljoner, enligt Infront Data.