Rapport IT-återförsäljaren Dustin nådde inte upp till analytikernas vinstförväntningar. Däremot kom omsättningen in över förväntan. 

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 201 miljoner kronor för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Enligt det av Infront sammanställda snittestimatet, baserat på fem analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 242 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 6.636 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var 8,5 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 6.564 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på 5,6 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,0 procent, mot väntade 3,7 procent.

Prispress och kostnadsinflation tyngde

Dustin har märkt av tydligt avvaktande utveckling i vissa av bolagets kundsegment under det första kvartalet (september-november) i verksamhetsåret 2022/2023.

Det skriver Dustins avgående vd Thomas Ekman i rapporten för det första kvartalet.

”Tillgången på standardhårdvara har ökat markant och drivit viss prispress i marknaden, vilket tillsammans med märkbar kostnadsinflation påverkat marginalutvecklingen i kvartalet”, skriver han.

Bruttomarginalen uppgick till 13,5 procent (15,4) i kvartalet. Dustin hänvisar marginalförsämringen främst till en betydande utbudsdriven prispress.

”Detta har i kombination med större kundspecifika utrullningar och därmed en förändrad försäljningsmix med en hög andel standardhårdvara med låg marginal och en ökad andel försäljning inom LCP tyngt utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år”, skriver Thomas Ekman.

Första kvartalets justerade ebita-marginal sjönk till 3,0 procent (5,2).

”Vi ökar nu vårt kostnadsfokus ytterligare för att anpassa verksamheten till rådande konjunkturläge”, skriver Dustin-vd:n.

Han uppger också att Dustin har initiativ på plats för att under kommande kvartal minska bolagets rörelsekapital och därmed sin skuldsättning, genom minskat lager kopplat till större förväntade utleveranser.

Integrationen av Centralpoint och Vincere fortskrider planenligt och all verksamhet i Benlelux verkar nu under varumärket Dustin, uppger bolaget.

Dustin upprepar att de totala synergierna om cirka 200-220 miljoner kronor beräknas ge full effekt i verksamhetsåret 2023/24, varav huvuddelen under senare delen av innevarande verksamhetsår.