Rapport (Uppdaterad) Ljudboksföretaget Storytel spår fortfarande att bolagets streamingintäkter kommer att växa med 36-41 procent helåret 2019, men nu med tillägget att bolaget förväntar sig att komma in i den högre delen av intervallet "tack vare stark tillväxt och ökad arpu". Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Ebitda-resultatet var -78,6 miljoner kr i det andra kvartalet (-44,1). Nettoomsättningen för hela koncernen uppgick till 414 miljoner kr (344).

Resultatet efter skatt på -66,9 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (-64,4).

Samtidigt spår Storytel att ebitda-marginalen för helåret 2019 kommer att bli cirka -16 procent. Här var tidigare bedömning 14-16 procent. Bolaget hänvisar här till ”investeringar i marknadsföring” för att nå tillväxtmålet.

Med blickarna på innevarande tredje kvartalet konstaterar Storytel att det brukar vara det starkaste kvartalet i fråga om tillväxt och årets tredje kvartal ser inte att vara ett undantag, enligt formulering från rapporten. Storytel spår en ökning av antalet abonnenter med 117.500 under det tredje kvartalet, 62.800 i Norden och 54.700 stycken utanför de nordiska marknaderna.