Rapport Byggkoncernen Peabs rörelseresultat blev 743 miljoner kr i det tredje kvartalet (714). Nettoomsättningen uppgick till 12.445 miljoner kr (11.595). Aktien ökade cirka 5 procent på börsen under fredagseftermiddagen.

Enligt Refinitivs analytikersammanställning var 12.532 respektive 735 miljoner kronor förväntat.

Koncernrörelsemarginalen summerades till 6,0 procent (6,2). Inom byggdelen var marginalen 2,3 procent (2,1) och inom anläggning 3,0 procent i kvartalet (3,2).

Kvartalets orderingång var 11.473 miljoner kronor (10.651).

Peab sålde under det tredje kvartalet 402 bostäder (613) inom sin bostadsutvecklingsdel. Samtidigt startade bolaget produktion av 475 bostäder (463).

Bra spridning

Peab anger i rapporten att bolaget hade en ”bra geografisk spridning” i igångsättningen ”där merparten av produktionsstarterna” skedde utanför huvudstadsområdena. Angående bostadsförsäljningen heter det att ”avmattningen på bostadsrättsmarknaden har påverkat även tredje kvartalet i form av en lägre aktivitet, framför allt i Stockholm”.

Vid utgången av september uppgick Peabs totala antal bostäder i pågående produktion till 6.105 enheter och 64 procent var sålda. Det kan jämföras med halvårsskiftets 6.020 bostäder i produktion och andel sålda om 64 procent.

Peabs intäkter inom bostadsutveckling var 1.661 miljoner kronor i det tredje kvartalet (1.795) med ett rörelseresultat på 127 miljoner kronor (177). Det innebar en marginal om 7,6 procent (9,9).

Peab ser fortsatt goda marknadsförutsättningar och en ökad orderingång av framför allt anläggningsprojekt samt övrigt husbyggande kompenserar för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt.

Det framhåller Jesper Göransson i niomånadersrapportens vd-ord.

Ökande orderstock

”Bostadsbyggandet dämpas i Sverige under 2018 och bedöms fortsätta att minska under 2019. Efterfrågan på ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler är fortsatt hög vilket bedöms fortsätta under 2019. I Norge är marknadsutsikterna likartade med ett förväntat minskat bostadsbyggande och en än tydligare uppgång för övrigt husbyggande under 2018”, fortsätter han.

Peabs orderstock ökade till 48,0 miljarder kr, från halvårsskiftets 47,5 miljarder kr.