Bild från spelet Hearts of Iron IV.

Rapport Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 77,9 miljoner kr för det andra kvartalet 2018 (126). Resultatet per aktie uppgick till 0,74 kronor (1,20).  

Paradox rörelsevinst minskade med 39 procent i det andra kvartalet till 99,4 miljoner kr (162). Bakom tappet ligger bland annat ökade royaltyutbetalningar och kostnader för nedlagda spelprojekt.

Paradox direkta kostnader i kvartalet uppgick till 133 miljoner kr (65,4). Royalties har ökat jämfört med jämförelseperioden till följd av en ökad försäljning av externt utvecklade spel samt på grund av royalties till externa rättighetsinnehavare.

Kostnaderna för spelutveckling har ökat till följd av satsningar och lanseringar av nya spelprojekt. Under perioden har två spelprojekt lagts ned, vilket belastar direkta kostnader med nedskrivningar uppgående till 20,6 miljoner kr (3,3).

Periodens försäljningskostnader steg till 28,1 miljoner kr (18,8). Dessa kostnader har ökat till följd av ökade satsningar inom events, annonsering, sälj och marknadsföring, skriver Paradox i sin delårsrapport.

Nettoomsättningen uppgick till 299 miljoner kr (289).

Rörelseresultatet blev 99,4 miljoner kr (162) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 182 miljoner kronor (140).