RapportUPPDATERAD Getinges aktiekurs svängde rejält efter att medicinteknikbolaget lagt fram sin delårsrapport strax efter lunch på torsdagen. Rapporten visade en kraftig nedgång för bruttomarginalen och vd är inte nöjd.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Bruttomarginal kraftigt ned. Getinges bruttomarginal i tredje kvartalet påverkades av att bolaget tagit ett antal större order på tillväxtmarknader, med lägre marginal. Bruttomarginalen uppgick till 47,9 procent, ned från 53,1 procent.

”Jag är inte nöjd med att vi, trots ökade volymer, bara har begränsad produktivitetseffekt i våra fabriker. Detta arbetar vi nu med i alla affärsområden, på samma sätt som vi adresserat rörelsekostnaderna, som nu minskar från kvartal till kvartal”, kommenterar vd Mattias Perjos.

Ebita-resultat 438 miljoner. Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 438 miljoner kr i kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt siktat på 472 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av sex analytiker. Getinges omsättning var 5.683 miljoner kr. Analytiker hade räknat med 5.428 miljoner. Orderingången summerades till 6.173 miljoner kr, där analytiker spått 6.073 miljoner enligt Infront Data.

Upprepar om organisk tillväxt. Getinge upprepar att organisk omsättningstillväxt kommer att ”vara väl inom” intervallet 2-4 procent 2018. Enligt Infront Data låg analytikernas snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på +4,5 procent helåret 2018. Årets nio första månaderna var den 6,2 procent. Getinge har som finansiellt mål att nå en organisk intäktstillväxt om 2-4 procent.

Mer valutapåverkan. Valutatransaktionseffekterna väntas ha en påverkan på koncernens ebit-resultat med cirka -200 miljoner kr i år, mot tidigare -175 miljoner.

Säljer del inom Atrium Medical. Getinges dotterbolag Atrium Medical Corporation säljer sin biokirurgiska verksamhet till Secqure Surgical Corporation. Affären har inte någon väsentlig inverkan på resultat och finansiell ställning.

”Försäljningen inkluderar samtliga tillgångar och skulder som hänför sig till den biokirurgiska verksamheten, men exkluderar de skadeståndsansvarsanspråk som framställts mot Atrium Medical i förhållande till kirurgiska nätimplantat som sålts före övergången och även Atriums Medicals motsvarande anspråk på försäkringsersättning”, skriver Getinge.

Getinge reserverade i rapporten för det tredje kvartalet 1,8 miljarder kr för förväntade kostnader för skadeståndskrav. Skadeståndskraven har riktas mot Atrium Medical i USA och Kanada och avser kirurgiska nätimplantat.