Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett rörelseresultat om 102 miljoner kr för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Analytikerna hade väntat sig en rörelsevinst på 112 miljoner kr, enligt en sammanställning av Bloomberg News. Utdelningen föreslås bli 3,00 kr per aktie, mot väntade 3,11 kr.

Det justerade rörelseresultatet (ebita) landade på 120 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 3.026 miljoner kr och den organiska försäljningstillväxten var 11,2 procent. Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 3.048 miljoner kr.

Dustins omsättning växte med totalt 20 procent i det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Den organiska tillväxten låg på 11,2 procent.

Kraftig volymutveckling”

”Tillväxten drivs fortsatt av en kraftig volymutveckling inom den publika sektorn, medan försäljningen till företagsmarknaden har varit lite avvaktande under kvartalet”, skriver Dustins vd Thomas Ekman i rapporten.

Av rapporten framgår vidare att Dustins segment LCP, som står för Large Corporate and Public Sector och som genererar cirka 50 procent av Dustins omsättning, hade en organisk tillväxt om nästan 21 procent under kvartalet, klart högre än de två övriga segmenten, SMB (små och medelstora företag) och B2C, inom bolaget.

Den organiska ökningen inom LCP förklaras främst ”av en hög aktivitet och stora volymer i ramavtal inom kundgruppen Offentlig sektorn i Danmark samt en stark utveckling i Norge”, skriver bolaget som även konstaterar att tillväxten för Stora företag inom LCP är fortfarande positiv, men har en lägre takt än tidigare på grund av det ”avvaktande marknadsklimatet i Norden” samt en svagare PC-marknad i Finland.

Sjunkande vinstmarginaler

Samtidigt som den organiska tillväxten var hög sjönk Dustins vinstmarginaler. Den justerade ebita-marginalen var 4,0 procent under kvartalet, ned från 4,7 motsvarande period föregående räkenskapsår.

I rapporten hänvisar bolaget till försäljningsmixen och mer konkret till ”en hög andel försäljning till den offentliga sektorn med lägre lönsamhet”. Dustins arbete med att i högre grad sälja tjänster och lösningar har också drivit upp kostnadsbasen, enligt rapporten.