Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultatet om 156 miljoner kr (162) för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Rörelseresultatet landade på 118 miljoner kr (149), inklusive jämförelsestörande poster om -14 miljoner kr (3).

Omsättningen uppgick till 3.508 miljoner kr (3.127) och den organiska försäljningstillväxten var 6,1 procent (5,9).

Bruttomarginalen uppgick till 16,0 procent (17,4).

Resultat efter skatt blev 86 miljoner kr för det första kvartalet 2020 (111). Resultatet per aktie uppgick till 0,97 kr (1,38).

Dustin, som erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner, hade en justerad ebita-marginal på 4,5 procent under det första kvartalet, september-november, i det brutna räkenskapsåret 2019/20. Det var en minskning från 5,2 procent motsvarande period föregående år men en förbättring jämfört med de två föregående kvartalen. Det framgår av delårsrapporten.

”Marginalen är fortsatt påverkad av en hög andel försäljning inom publika avtal med lägre marginaler samt en högre kostnadsbas i samband med vår transformation mot ökad tjänsteförsäljning”, kommenterar vd Thomas Ekman.

Organisk tillväxt under första kvartalet blev 6,1 procent. Segmentet LCP hade en organisk tillväxt på 15,1 procent, främst driven av en fortsatt god volymutveckling inom den offentliga sektorn. Segment SMB hade 0,3 procents organisk tillväxt och här har utvecklingen präglats av ett fortsatt avvaktande marknadsläge, enligt bolaget. Segment B2C hade negativ tillväxt, till följd av fortsatt fokus på marginal före tillväxt, skriver Dustin.

”Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt på våra befintliga marknader och har en tydlig plan för att nå vårt marginalmål”, skriver vd.

Dustins finansiella mål är bland annat att ha en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent över en konjunkturcykel och att på medellång sikt nå en justerad ebita-marginal på mellan 5 och 6 procent.