Ökade volymer för Lindab

Publicerad 2011-07-18 08:41

Tunnplåtsbolaget Lindab redovisade en vinst exklusive engångsposter på 135 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med lite mer.

Lindabs redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 135 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (110).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 151 miljoner, SME Direkt. Där ingick inga engångsposter.

Lindabs försäljning uppgick till 1.755 miljoner (1.715). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.836 miljoner.

Lindabs förbättrade resultat förklaras av ökade volymer även om bruttomarginalen har påverkats negativt av en ökad prispress. Kostnadsnivån är också något högre vilket förklaras främst av uppstartskostnader för produktionen av Comfortprodukter vid den nya fabriken i Prag samt affärsområde Building Systems expansion i Ryssland.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Affärsområdet Ventilation visade ett rörelseresultat i det andra kvartalet, exklusive engångsposter, på till 62 miljoner kronor (59) och en rörelsemarginal på 6,9 procent (6,5). Lindab förklarar resultatförbättringen med högre volymer. Fortsatt positiv resultatutveckling i USA visar på en lyckad omstrukturering, skriver Lindab.

Building Components hade ett rörelseresultat på 75 miljoner kronor (70) och en marginal på 12,1 procent (11,5) för kvartalet. Huvudförklaringen till den förbättrade marginalen är ökade volymer. Bruttomarginalen har påverkats negativt av svårigheter att kompensera sig för högre stålkostnader, enligt Lindab.

Affärsområdet Building Systems visade ett ebit-resultat, exklusive engångsposter, på 9 miljoner kronor (-3) och en ebit-marginal på 3,7 procent (-1,5). Även här är den största förklaringen till det förbättrade resultatet högre volymer. Bruttomarginalerna har förbättrats jämfört med första kvartalet 2011, trots att order från 2010, tagna med lägre marginaler, fortsatt att påverka, dock i mindre utsträckning, heter det i delårsrapporten.