Rapport Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar ett justerat rörelseresultat på 1 928 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Det var något lägre än analytikernas förhandsprognos, enligt Infronts sammanställning. 

Väntat var ett justerat rörelseresultat på 2 048 miljoner, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Den rapporterade rörelseförlusten uppgick till 1 153 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en förlust på 1 305 miljoner kronor under kvartalet.

I den resultatposten ingår engångskostnader på totalt 3 081 miljoner kronor relaterade till bland annat negativa justeringar för det samkontrollerande italienska SPV-bolaget. Analytikerna hade i snitt räknat med negativa engångsposter på 3 353 miljoner kronor.

Nettoförlusten landade på 3 576 miljoner kronor för kvartalet, vilket kan jämföras med en väntad förlust på sista raden på 2 366 miljoner kronor. 

Nettoomsättningen uppgick till 5 557 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 5 189 miljoner kronor.

Totala portföljinvesteringar uppgick till 1 277 miljoner kronor under kvartalet (2.683). Justerad avkastning på portföljinvesteringarna var 15 procent (14).

Utdelningen föreslås bli 13,50 kronor per aktie. Året innan var utdelningen 13,50 kronor per aktie.