Rapporter Tietoevry har haft ett tufft kvart. Det framgår av dagens rapport.

IT-konsulten Tietoevry redovisar ett justerat ebita-resultat på 78,7 miljoner euro för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 82,5 miljoner euro enligt en sammanställning av fem analytikers prognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 10,7 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 11,4 procent.

Rapporterat rörelseresultat blev 39,7 miljoner euro. Här låg snittförväntningarna på 50,8 miljoner euro, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 739 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 725 miljoner euro.

Den organiska tillväxten var 4,7 procent.

IT-konsulten Tietoevry ska inleda en strategisk översyn av sitt segment Banking. Om översynen faller väl ut kommer Tietoevry sikta på att knoppa av och separatnotera Banking under det andra halvåret 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med en avknoppning är bland annat att påskynda bankdelens tillväxtmöjligheter och förbättra dess strategiska och finansiella flexibilitet för att driva värdeskapande för alla intressenter, uppger Tietoevry.

Tietoevry Banking har årliga intäkter på nära 500 miljoner euro, att sätta i relation till hela koncernen som i fjol omsatte drygt 2,8 miljarder euro.