Rapport (Uppdaterad) Telia redovisar ett resultat som var sämre än vad analytikerna förväntat sig samtidigt som omsättningen sjönk. Teleoperatören vill ändå höja utdelningen och dela upp den i två delar. Aktien faller över 3 procent i den inledande handeln.

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 6.735 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 30,3 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.153 miljoner kronor med en marginal på 31,9 procent.

Utdelningen föreslås bli 2:36 kronor per aktie (2:30), att jämföra med snittestimatet på 2:31 kronor.

Omsättningen sjönk

Nettoomsättningen blev 22.209 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 22.411 miljoner kronor.

Telias nettoomsättning sjönk 2,9 procent organiskt under det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på +0,1 procent under tredje kvartalet 2018.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -2,5 procent fjärde kvartalet.

I den största marknaden Sverige var den organiska tillväxten minus 3,3 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på minus 2,2 procent.

Spår ökat kassaflöde

Telia spår att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2019 kommer att öka till 12,0-12,5 miljarder kronor, från 10,8 miljarder under 2018.

Det framgår av bokslutsrapporten.

”Vi har ökat vårt fokus på kassaflöde som lett till ett växande operationellt kassaflöde de senaste två åren med tydliga ambitioner att öka det ytterligare”, skriver vd Johan Dennelind i rapporten.

Fortsatta utmaningar i Sverige

Telias verksamhet i Sverige tyngdes under det fjärde kvartalet av fortsatta förseningar i effekter från delar av förändringsprojektet. Med ett fjärde kvartal som innehöll vissa svagare element än vad bolaget hade förväntat sig, blev slutet av 2018 utmanade för Sverige.

Det skriver vd Johan Dennelind i bokslutsrapporten.

”Dessa utmanande förhållanden kommer att fortsätta, men det ändrar inte min syn på att trenderna kommer att förbättras för Sverige under 2019 och 2020”, skriver han.

Telia avser att öka tjänsteintäkter från kärntjänster, fokusera på att öka genomsnittlig intäkt per användare samt stärka fokus på kostnaderna ytterligare. Bolaget införde en ny verksamhetsmodell den 1 januari 2019 för att öka fokus på kommersiella ambitioner samt förbättrade skalfördelar och kostnadsneddragningar.

”Vår målsättning är att omkostnaderna i Sverige skall minska med omkring 3 procent under 2019”, skriver Johan Dennelind.

Telia kommer att beskriva sin syn på de olika marknaderna och hur bolaget ska hantera kostnadsbasen ytterligare på sin kommande kapitalmarknadsdag den 21 mars 2019 i Stockholm.