Rapport Ventilationsföretaget Systemair redovisar ett rörelseresultat om 214 miljoner kr för det andra kvartalet 2020/2021 (augusti-oktober), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent.

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning av tre analytikers estimat ett rörelseresultat på 255 miljoner kr och en marginal på 10,7 procent.

Nettoomsättningen var 2.207 miljoner kr mot förväntade 2.395 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent.