Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat var lägre än vad analytikerna förväntat sig. Utdelningen var också en smula under förväntan. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 118 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser väntades i genomsnitt 137 miljoner euro.

Den operativa rörelsemarginalen blev 5,5 procent, att jämföra med väntade 6,3 procent.

Resultat före skatt landade på 260 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 104 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.154 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.191 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:30 euro per aktie för 2020. Väntat var 0:38 euro per aktie.

Spår förbättrat resultat 2021

Stora Ensos operativa rörelseresultat för 2021 förväntas bli bättre än för 2020. Det skriver bolaget i rapporten för det fjärde kvartalet.

”Förutsatt att vaccinationsprogrammen fortskrider som planerat och att virusspridningen hejdas, förväntas ekonomin återhämta sig. Till dess fortsätter efterfrågan på Stora Ensos produkter att vara varierande”, skriver bolaget.

Konverteringen av bruket i Uleåborg från bestruket finpapper till kraftliner är slutförd och produktionen är i uppstartsfasen. Konverteringen av bruket beräknas ha en negativ effekt på divisionen Packaging Materials operativa rörelseresultat för första kvartalet 2021 om 20 miljoner euro. Totalt beräknas en negativ påverkan med cirka 45-55 miljoner euro för helåret 2021.

Anläggningen beräknas nå designkapacitet i slutet av andra kvartalet 2021, med kommersialisering av produkterna i slutet av 2021 och det operativa rörelseresultatet beräknas nå break-even första kvartalet 2022, framgår det av rapporten.

Lägger ned Virdia-verksamhet

Stora Enso har beslutat att permanent stänga ned sin USA-baserade Virdia-verksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Virdia förvärvades 2014 och har fokuserat på konvertering av biomassa från sockerrör till högraffinerat socker. Verksamheten har utgjorts av ett forskningscenter i Danville, Virginia och en demoanläggning i Raceland, Louisiana. Båda anläggningarna kommer att stängas ned.

”Nedstängningen är i linje med Stora Ensos strategiska beslut inom Forskning och Utveckling att skapa framtida tillväxt och värde genom skogsbaserade material. I dag fokuserar företagets innovationsarbete också i betydligt högre grad på tillämpningsområden längre fram i värdekedjan, snarare än att leverera råmaterial”, skriver Stora Enso.

Nedstängningen av verksamheten och anläggningarna kommer att ske stegvis under 2021. Cirka 65 medarbetare inom Stora Enso samt 18 entreprenörer påverkas av beslutet.

Nedskrivningarna på anläggningstillgångar och avtalsförpliktelser bokfördes som jämförelsestörande poster om cirka -53 miljoner euro i Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet 2020. Ytterligare -6 miljoner euro i jämförelsestörande poster förväntas redovisas under det första kvartalet 2021. Nedstängningen kommer inte att ha en betydande påverkan på Stora Ensos omsättning, heter det.