Kvartalsrapport Pappersjätten Stora Enso gick sämre än väntat under det andra kvartalet visar dagens rapport.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 505 miljoner euro för det andra kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 552 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 16,5 procent, att jämföra med väntade 18,5 procent.

Försäljningen uppgick till 3.054 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.989 miljoner euro.