Rapport Flygbolaget SAS resultat före skatt och engångsposter under räkenskapsårets första kvartal, november-januari, blev -1.078 miljoner kr, att jämföra med analytikernas genomsnittliga förväntan om -943 miljoner kronor enligt Infront.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -9 miljoner kr. Analytikerna hade inte räknat med några jämförelsestörande poster i sina prognoser.

Rörelseresultat blev -767 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt -624 miljoner kr, enligt Infront.

SAS omsättning uppgick till 9.707 miljoner kr för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 9.794 miljoner kr.

SAS upprepar att det väntar sig att kunna leverera en ebit-marginal före jämförelsestörande poster på 3-5 procent. Prognosen är dock med förbehåll för ”begränsad påverkan” av sjukdomen Covid-19.

Det framgår av delårsrapporten för det första kvartalet i bolagets brutna räkneskapsår, som avser perioden november-januari.

”Detta under förutsättning att Covid-19 utbrottet begränsas och att vi kan återuppta en normaliserad produktion före sommarsäsongen”, skriver bolagets vd Rickard Gustafson i rapporten.