Rapport Oljebolaget Lundin Energys ebitda-resultat blev 581 miljoner dollar för det första kvartalet 2020 (400). Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 640 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 695 miljoner dollar för perioden (484). Här låg konsensusprognosen på 732 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet till 152,4 tusen fat oljeekvivalenter per dag. Väntat var 154,5 tusen fat per dag.

Höjer nya prognosen

Lundin Energy höjer sin produktionsprognos för 2020. Den nya prognosen lyder på en produktion om i snitt 160.000-170.000 fat per dag. Tidigare var bedömningen 145.000-165.000 fat per dag.

Bolaget har tidigare flaggat för att helårsprognosen skulle höjas i samband med det första kvartalets rapport, sedan platåproduktionsnivån för Johan Sverdrup-fältet höjts. Det framgår av delårsrapporten.

Enligt Infront väntades snittproduktionen under 2020 inför rapporten uppgå till 165.022 fat per dag.

Sänker prognos för kostnader

Bolaget sänker sin prognos för verksamhetskostnader till 2,80 dollar per fat oljeekvivalenter, från tidigare 3,40 dollar.

Lundin Energy har genomfört kostnadsbesparingar motsvarande 300 miljoner dollar för 2020.

Lundin Energy hette tidigare Lundin Petroleum.