Börsen Bostadsbolaget JM gjorde ett sämre andra kvartal än vad analytikerna trodde.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 432 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 516 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 11,4 procent, mot väntade 12,7 procent.

Intäkterna uppgick till 3.790 miljoner kronor, jämfört med väntade 4.077 miljoner.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Antal sålda bostäder uppgick till 732 stycken, mot förväntan om 943, och produktionsstarterna var 719 mot väntade 862.

JM ser att det finns förutsättningar för fortsatta produktionsstarter av bostäder på alla bolagets marknader och förväntar sig en högre nivå av produktionsstarter under andra halvåret i såväl Stockholm som koncernen i sin helhet.

Det skriver vd Johan Skoglund i rapporten för det andra kvartalet.

Verksamheten uppges ha utvecklats väl med god lönsamhet, samtidigt som bolaget noterade en avvaktande marknad i Stockholm i slutet av perioden.

”Bostadsverksamheten i Stockholm har haft en fortsatt god lönsamhetsnivå men lågt antal produktionsstarter under det första halvåret. För resterande del av året planeras för ett ökat antal produktionsstarter.

I Norge var marknaden något avvaktande under det andra kvartalet och i Finland har aktiviteten på bostadsmarknaden varit på en fortsatt bra nivå med stabila priser på andrahandsmarknaden under det första halvåret, skriver Johan Skoglund.

”Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtiden boende samtidigt som vår starka finansiella ställning ger oss handlingsfrihet”, skriver han.

Vidare framhåller JM-chefen att de fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är goda för bolagets affär, trots osäkerheten i omvärlden.

”Jag har förväntan om en fortsatt god utveckling förutsatt en marknad som är relativt stabil under resterande del av 2022”, skriver han.

I utgången av det andra kvartalet var 74 procent av bostäderna i pågående produktion bokade eller sålda. Motsvarande siffra i slutet av första kvartalet var 77 procent.