Rapport Getinge nådde inte upp till analytikernas förväntningar. Medicinteknikbolaget har påverkats negativt av komponentbrist och kostnadsökningar under kvartalet. 

Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 839 miljoner kronor i det första kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 969 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.182 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 6.348 miljoner.

Orderingången uppgick till 6.772 miljoner kronor. Förväntat var 7.062 miljoner.

Getinge har sett en negativ påverkan från leveranser på grund av komponentbrist samt sett kostnadsökningar för komponenter under det första kvartalet.

Våra leveranser påverkades negativt mot slutet av kvartalet, som en följd av temporära utmaningar i försörjningskedjan. Vår bedömning är att nettoomsättning motsvarande 300 miljoner kronor försenats på grund av komponentbrist”, skriver Getinges vd Mattias Perjos i vd-ordet i delårsrapporten för det första kvartalet 2022.

”Kostnadsökningar avseende komponenter påverkar oss negativt, men vi har till viss del kompenserat för detta genom prisjusteringar. Våra kunder har god förståelse för situationen och värdesätter våra produkter och den service vi erbjuder, vilket utgör en solid grund för en bra dialog i rådande läge”, skriver Mattias Perjos i rapporten.