Kvartalsrapport Hygienjätten Essity gick sämre än väntat. Det framgår av torsdagsmorgonens rapport.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.158 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.169 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 37.929 miljoner kronor mot väntade 35.738.

Den justerade ebita-marginalen blev 8,3 procent. Snittestimatet var en marginal på 8,9 procent.

Hygienbolaget Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 17,8 procent i det andra kvartalet 2022, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 13,7 procent enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser.

För affärsområdet Health & Medical, som inkluderar produkter inom bland annat inkontinens, sårvård och kompressionsbehandling, var tillväxten 7,9 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 8,2 procent.

Affärsområdet Consumer Goods, hygienprodukter som säljs i detaljhandeln, visade en organisk tillväxt om 17,9 procent. Här låg snittestimatet på 12,4 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare under varumärket Tork, ökade försäljningen organiskt med 26,1 procent. Här låg snittprognosen på 23,9 procent.

Hygienpappersbolaget Essity visar rekordtillväxt och sekventiellt högre resultat i det andra kvartalet, summerar vd Magnus Groth i delårsrapportens vd-ord, där det också meddelas att prishöjningarna kommer fortsätta under andra halvåret.

Essitys nettoomsättning ökade med 31 procent och uppgick till cirka 38 miljarder kronor i andra kvartalet. Marknadsandelarna ökade för cirka 50 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln under de senaste 12 månaderna, framgår av rapporten.

”Vi har genomfört betydande prishöjningar, samtidigt som vi hade högre volymer inom alla affärsområden. Priselasticiteten inom våra kategorier är låg och våra varumärken är starka”, skriver Magnus Groth.

Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 20,6 procent.

”Detta är ett resultat av långsiktiga investeringar i innovation, digitalisering och marknadsföring. E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 25 procent till cirka 15 procent av nettoomsättningen. Den organiska försäljningstillväxten för koncernen uppgick till 17,8 procent, varav pris/mix 14,1 procent och volym 3,7 procent”, skriver vd:n.

Mer prishöjningar väntar under andra halvåret av 2022, enligt Magnus Groth.

På vinstraderna minskade det justerade rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (ebita) med 7 procent jämfört med samma period 2021, men ökade med 12 procent jämfört med första kvartalet 2022.

Den justerade ebita-marginalen minskade med 3,5 procentenheter och uppgick till 8,3 procent, vilket var en förbättring jämfört med första kvartalet 2022. Kostnaderna för råvaror, energi och distribution har fortsatt att öka under andra kvartalet och påverkade den justerade ebita-marginalen negativt med 12,8 procentenheter.

”Vi kompenserade en stor del av detta med betydligt högre försäljningspriser, bättre mix och högre volymer. Vi har också fortsatt att förbättra produktiviteten genom ökad effektivitet i våra produktionsanläggningar, materialrationaliseringar och digitalisering av processer”, skriver Magnus Groth.

Kostnadsbesparingarna från detta effektiviseringsarbete hämmas dock av den höga kostnadsinflationen och nettot är därför negativt för kvartalet, fortsätter vd:n. Kostnader för försäljning och marknadsföring ökade, men minskade som andel av nettoomsättningen.