Rapport Ericsson redovisar ett resultat som var klart lägre än vad analytikerna förväntat sig. Försäljningen kom däremot in exakt enligt förhandstipsen. Telekomjätten föreslår också att utdelningen höjs en smula.

Ericssons justerade rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 8,1 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Genomsnittet av 16 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 9,6 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent, mot snittestimatet om 11,2 procent, och den justerade bruttomarginalen var 41,5 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 44,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, blev 7,9 miljarder kronor, mot snittestimatet 9,2 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 86,0 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 86,0 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:70 kronor per aktie för helåret (2:50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 2:67 kronor.

Spår lägre resultat första kvartalet

Ericsson räknar med att koncernens ebita-resultat under det första kvartalet 2023 blir något lägre än ebita-resultatet för fjolåret, med förbättringar under året.

Det skriver Ericssons vd Börje Ekholm i bokslutsrapporten.

”Vi förväntar oss sjunkande marginaler inom Networks under första halvåret 2023 på grund av ändrad affärsmix”, skriver han.

Trots att utmaningarna relaterade till leveranskedjan minskade under fjärde kvartalet, har inflationsmiljön kvarstått.

”Vi fortsätter att ha fokus på att kortsiktigt navigera i motvind med våra kommersiella initiativ, men även genom att göra Ericsson mer kostnadseffektivt”, skriver Börje Ekholm.

Vidare förväntar sig Ericsson att under andra kvartalet 2023 börja se effekten av bolagets kostnadsbesparande aktiviteter på totalt 9 miljarder kronor.

Osäkra utsikter för Networks

Utsikterna för Ericssons segment Networks är på kort sikt ”osäkra”, speciellt gällande första halvåret 2023.

Det skriver Ericsson i bokslutsrapporten.

”Efter snabb utbyggnad av 5G under 2022 planerar vissa av Ericssons kunder för lägre investeringar på grund av makroekonomisk motvind. Dessutom förväntas operatörerna fortsätta att minska sina lagernivåer när begränsningarna i leveranskedjan lättas. Denna justering inleddes under fjärde kvartalet och förväntas hålla i sig under några kvartal”, skriver bolaget.

På längre sikt drivs investeringar av trafiktillväxt, och förväntas därför återgå till det normala, heter det i rapporten.

Ericsson förväntar sig också att Networks normala säsongsmässiga försäljningsminskning mellan fjärde och första kvartalet blir mer uttalad under 2023, även efter justering för retroaktiva patent- och licensintäkter under fjärde kvartalet.

För segmentet Enterprise förväntar sig Ericsson på kort sikt en något långsammare tillväxt än under 2022, givet makroekonomisk motvind.