Rapport (Uppdaterad) Bolidens rapport var sämre än vad analytikerna väntade sig. Dessutom blev gruv- och smältverksbolagets utdelning en besvikelse och den väntade extrautdelningen uteblev.  

Bolidens resultat före skatt blev 1.667 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 1.856 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av femton analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 1.721 miljoner kr. Marknaden förväntningar låg här på 1.952 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till 23 miljoner kr. Analytikerna hade i snitt förväntat sig en effekt på -27,6 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 12.972 miljoner kr för perioden. Här låg snittprognosen på 13.657 miljoner kr.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktie (8,75). Väntat var en ordinarie utdelning om 7,19 kr och en extrautdelning om i snitt 3,81 kr per aktie.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinst nådde ej förhandstips. Bolidens resultat före skatt blev 1.667 miljoner kr i fjärde kvartalet. Analytiker hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 1.856 miljoner, enligt Infronts sammanställning. Rörelseresultatet borträknat omvärdering av processlager hamnade på 1.721 miljoner kr, här låg marknadens förväntningar på 1.952 miljoner. Försäljningen uppgick till 12.972 miljoner kr för perioden, även det lägre än väntat.

Sänkt utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktie. Väntat var en ordinarie utdelning om 7,19 kr och en extrautdelning om i snitt 3,81 kr per aktie. Året innan delade Boliden ut 8,75 kr per aktie och lämnade också en extrautdelning på 4,25 kr.

Lägre metallhalter. I synnerhet affärsområdet Gruvor kom in lägre än väntat i Infronts prognossammanställning. Rörelseresultat blev 890 miljoner kr för kvartalet, att jämföra med väntade 1.148 miljoner. ”Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade /…/ till följd av bland annat lägre halter, vilket delvis motverkades av en starkare dollar”, konstaterar Bolidens vd Mikael Staffas.

Strejker i Finland påverkade negativt. För affärsområdet Smältverk ökade det underliggande rörelseresultat till 759 miljoner kr (575), vilket dock var 6 procent lägre än Infronts snittprognos. ”Förbättrade zinksmältlöner och högre metallpriser i svenska kronor bidrog positivt medan kostnader hänförliga till ett planerat underhållsstopp i Rönnskär och strejker i Finland påverkade negativt”, uppger bolaget.

Högre investeringar. Bolidens investeringar uppgick under förra året till 8,8 miljarder kr, drygt 800 miljoner högre än bolaget tidigare kommunicerat. Det högre beloppet förklaras av Boliden med att investeringarna har gått snabbare än ursprungligen planerat, huvudsakligen i Kevitsa och i Bolidenområdet.

Tidigare Kevitsa. Boliden tidigarelägger produktionsökningen vid finländska Kevitsagruvan med cirka sex månader. ”Året som helhet har visat på hög produktions-stabilitet samtidigt som flera stora investeringsprojekt bedrivits inom både Gruvor och Smältverk. Som en följd kan vi tidigarelägga produktionsökningen i Kevitsa med cirka sex månader, vilket samtidigt påverkade vår investeringsnivå under slutet av året”, säger Bolidens vd Mikael Staffas.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.