Kvartalsrapport Matjätten Axfood, där bland annat Hemköp och Willys ingår, går sämre än prognoserna.

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 607 miljoner kr för det andra kvartalet 2021.

Genomsnittet av sju analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 658 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster relaterat till förvärvskostnader om 54 miljoner kr för affären med Bergendahls. Exklusive dessa kostnader var kvartalets rörelseresultat 661 miljoner kr. Infronts sammanställning innehåller inga jämförelsestörande poster.

Axfoods försäljning uppgick till 13.903 miljoner kr under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 14.058 miljoner kr.

Dagligvarubolaget Axfood upprepar sin prognos om att bolagets investeringar under helåret 2021 kommer att uppgå till mellan 1,8 och 1,9 miljarder kr, exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Av investeringsprognosen avser 585 miljoner kronor delbetalning för automationslösning samt 115 miljoner kronor avser mark i anslutning till det nya logistikcentret i Bålsta, uppger Axfood.

Bolaget står också fast vid planen att etablera 5-10 nya butiker under 2021.

Axfood investerar totalt 65 miljoner euro under perioden 2021-2024 i ny logistikstruktur. Detta innebär ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, ett utbyggt och automatiserat höglager i Backa och automatisering av det nya frukt- och gröntlagret som byggs i Landskrona. Det framgår av ett pressmeddelande.

Axfoods butiksförsäljning och e-handelsförsäljning växte i en snabbare takt än marknaden under det andra kvartalet, trots att tillväxten påverkades av höga jämförelsetal, en negativ kalendereffekt och den lägsta matprisinflationen på många år.

Det säger Axfoods vd Klas Balkow i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Han påpekar att Axfood resultatmässigt andra kvartalet också utvecklades något bättre än vad analytikerna hade räknat med, om man justerar för en jämförelsestörande post relaterat till förvärvskostnader om 54 miljoner kr för affären med Bergendahls.

”Förvärvskostnaden var inte känd så om man justerar för den kom vi in något bättre jämfört med konsensus”, säger han.

Klas Balkow lyfter fram att aktiviteten varit hög på alla fronter under det andra kvartalet.

”Vi växer ju bättre än marknaden på både Hemköp och Willys. Samtidigt gör vi effektiviseringar i våra lager. Vi håller en hög utvecklingstakt och har en stark underliggande tillväxt”, summerar han kvartalet.

Axfood meddelade också på morgonen att det investerar totalt 65 miljoner euro under perioden 2021-2024 i ny logistikstruktur. Detta innebär ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, ett utbyggt och automatiserat höglager i Backa och automatisering av det nya frukt- och gröntlagret som byggs i Landskrona.

Dessa investeringar kommer utöver den tidigare aviserade investeringen i logistikcentret i Bålsta om 240 miljoner euro.

”Med utbyggnaden i Backa får vi en 100-procentig nationell täckning. Logistikcentret i Bålsta täckte 60 procent”, säger Klas Balkow.

Dessa logistikinvesteringar kommer inte att påverka 2021 i någon större utsträckning och för 2021 upprepar Axfood sin investeringsprognos om 1,8-1,9 miljarder kronor.

”Vi har lagt ett spann, där vi har sagt att vi kommer att ligga i den övre delen av spannet”, säger Klas Balkow.

Vidare hyser Axfood-chefen tillförsikt angående förvärvet av Bergendahls, där Konkurrensverket har inlett en särskild undersökning av affären.

”Det var helt väntat eftersom det är en omfattande affär. Vi har sagt att det kommer att ta fyra månader”, säger Klas Balkow.

Tror du att förvärvet kommer att godkännas?

”Det är vår uppfattning. Genom den här affären kan vi göra större inköp tillsammans och bli mer effektiva. Det kommer att stärka konkurrensen på marknaden, vilket gynnar både konsumenter, oss och externa kunder.”

Pandemins effekter på den för Axfood viktiga gränshandeln mot Norge har lättat något under slutet av det andra kvartalet och här har bolaget förhoppningar om att gränshandeln kommer att förbättras successivt framöver.