Rapport Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett resultat som var lägre än väntat. Men bolaget föreslår höjd utdelning.

Axfood redovisar ett rörelseresultat på 502 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Genomsnittet av sju analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 613 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 19 740 miljoner kronor under kvartalet (17 062), en ökning med 15,7 procent. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 19 789 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 2,5 procent för kvartalet, mot väntade 3,1 procent.

Justerat rörelseresultat uppgick till 734 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 3,7 procent. Här var 795 miljoner kronor och en marginal på 4 procent väntat, enligt Infront.

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,15 kronor per aktie för helåret (7,75). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 8,02 kronor.

Bolaget räknar med att behöva göra fortsatta prishöjningar i närtid för att kompensera för ökade priser från leverantörerna. Det uppger Axfoods vd Klas Balkow i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efter rapportsläppet.

”Hela 2022 har vi sett konstanta prishöjningar från leverantörer. Jag tror att vi fortsättningsvis kommer att se prisjusteringar i början av året, eftersom prisökningstakten inte har gått ned”, säger han.

Under det fjärde kvartalet kompenserade Axfoods tillväxt för de kostnadsökningar bolaget haft, främst fortsatta prishöjningar från leverantörer som ännu inte fullt ut reflekterats i priset mot konsument, uppgav bolaget i rapporten.

En ökad andel försäljning av kampanjvaror, samt ökade kostnader för bland annat drivmedel och el, påverkade rörelsemarginalen som på justerad bas uppgick till 3,7 procent (3,8). Marginalnivån var lägre än vad analytikernas snittestimat som låg på 4,0 procent, enligt Infront.

”Jag tycker att det är ett stabilt resultat i den här miljön med framförallt ökade inpriser och priser för el, drivmedel och en valuta som alla vet varit ganska svag”, säger Klas Balkow till Nyhetsbyrån Direkt.