Rapport Atlas Copco redovisar ett resultat som var sämre än väntat. Men verkstadsjätten höjer ändå utdelningen. 

Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.913 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 6.024 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 27.319 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 27.481 miljoner kronor.

Orderingången var 25.625 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 26.105 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7:00 kronor per aktie för helåret 2019 (6:30), jämfört med analytikernas snittprognos om 6:78 kronor.

Spår lägre efterfrågan på kort sikt

Atlas Copco spår att kundefterfrågan på kort sikt kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.

Det skriver Atlas Copco i kvartalsrapporten.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var också att kundefterfrågan ”kommer att vara något lägre”.

”Under det fjärde kvartalet 2019 steg ordervolymerna för stora industriella kompressorer, medan orderingången för mindre stationära och portabla kompressorer minskade. Efterfrågan på utrustning till fordonsindustrin minskade märkbart. Jämfört med samma period föregående år ökade försäljningen av vakuumutrustning kraftigt. Serviceverksamheten, samt den specialiserade uthyrningsverksamheten, fortsatte att växa”, kommenterar Atlas Copcos vd Mats Rahmström.

Det var en försvagad aktivitetsnivå på de flesta slutmarknader under det sista kvartalet, enligt Atlas Copco-chefen.

”Trots detta ökade orderingången, och intäkterna var rekordhöga. Vi fokuserar på möjligheterna vi ser framöver trots att vi säkert även kommer att möta motgångar”, tillägger han.

Koncernens orderingång på 25.625 miljoner kronor i kvartalet var 2 procent sämre än analytikernas snittestimat på 26.105 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront.

Orderingången ökade organiskt med 1 procent i fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med ett analytikerprognossnitt på +3,2 procent.

I det tredje kvartalet steg orderingången organiskt med 6 procent.