Rapport Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 87,8 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat efter skatt på 100 miljoner kr.

Resultatet per aktie uppgick till 1,62 kr, mot analytikersnittet på 1,85 kr.

Justerat ebita för kvartalet låg på 151 miljoner kr, med en justerad ebita-marginal på 13,2 procent. Här var 159 miljoner kr respektive 14,2 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.143 miljoner kr, vilket kan jämföras med snittet på 1.118 miljoner.

Rörelseresultatet (ebit) blev 123 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 132 miljoner kr.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,25 kr per aktie för helåret 2019. Snittet var en utdelning på 3,47 kr.