Aktie Den finländska försäkringskoncernen Sampo tror att det finns ett brett intresse för bolagets aktie hos svenska investerare. Det säger Sampos vd Torbjörn Magnusson till Nyhetsbyrån Direkt i en intervju strax efter att Sampo meddelat att det utvärderar en parallellnotering av aktien på Nasdaq Stockholm.

”Vi tror att det finns ett brett intresse och en sådan här tillgång (Sampos aktie, reds anm) lyser med sin frånvaro i Sverige”, säger han.

Sverige är Sampos största försäkringsmarknad, men bolaget har en relativt liten andel svenska ägare. När Torbjörn Magnusson tillträdde som vd för Sampo 2019 började koncernen hålla investerarmöten i Sverige och har märkt av ett stort intresse.

”Vi räknar med att det svenska ägandet kommer att öka över en period. Ett kraftigt ökat ägande vore naturligt”, säger han.

På frågan om varför Sampo överväger en Stockholmsnotering just nu, förklarar Torbjörn Magnusson att det för tillfället är flera faktorer som samverkar.

Han förklarar att Sampo har gått igenom en flerårig process där verksamheten har renodlats till en ren försäkringskoncern. Den svenska investerarmarknaden förstår Sampo väl, och ännu bättre nu när verksamheten är mer renodlad, enligt Sampo-vd:n.

”Sedan går det bra för oss, vi har ett jättefint momentum i affärerna och det känns rätt att göra något offensivt i den här marknaden”, säger han.

Är en Stockholmsnotering en signal om ökade ambitioner för er verksamhet i Sverige?

”Det är ett stort steg i sig självt att vi eventuellt ska vara på Stockholmsbörsen. Det har ingenting med våra andra ambitioner att göra, de ambitionerna förändras inte.”

Sampo räknar med att kunna slutföra utvärderingen kring en parallellnotering i Stockholm ”inom de kommande månaderna”, vilket eventuellt skulle möjliggöra en listning under det fjärde kvartalet 2022.

För närvarande har Sampo över 200.000 aktieägare. Internationella och förvaltarregistrerade ägare står för omkring 60 procent av det totala antalet aktier, uppger bolaget.

Sampo har utsett Nordea och ABG Sundal Collier till finansiella rådgivare i utvärderingsprocessen.

Vid 10-tiden på torsdagen hade Sampoaktien stigit 1,1 procent på Helsingforsbörsen.