Aktie Sampo har sålt 73 miljoner aktier i Nordea till institutionella investerare, för cirka 745 miljoner euro. Pengarna kommer att användas till ett återköpsprogram. 

Maria Silander på Sampos mediaavdelning vill för Nyhetsbyrån Direkt inte uppge det exakta priset i försäljningen. Räknat på de uppgifter som Sampo uppgett var priset omkring 10:21 euro per aktie, att ställa mot torsdagens stängningskurs på 10:35 i Helsingfors. Vidare säger Maria Silander att inlåsningsperioden varar i 60 dagar.

Efter transaktionen äger Sampo 407 924 782 aktier i Nordea, motsvarande 10,1 procent av kapital och röster.

Sampo kommer att föreslå att likviden från försäljningen av Nordea-aktier, brutto 745 miljoner euro, ska användas till ett återköpsprogram.

Försäljningen av Nordea-aktier kommer att få en positiv redovisningseffekt om 144 miljoner euro på Sampos konsoliderade nettoresultat enligt IFRS, och ytterligare 121 miljoner euro på övriga intäkter. Resultateffekten av försäljningen kommer att hanteras som en extraordinär post i beräkningen av Sampos utdelningsgrad för 2021.