Rapport Det finländska försäkringsbolaget Sampos resultat före skatt blev 710 miljoner euro i det andra kvartalet. Väntat var 628 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Kvartalets nettoresultat uppgick till 586 miljoner euro, att jämföra med förväntningarna som låg på 521 miljoner euro.

Totalkostnadsprocenten för If var för kvartalet 80,7 procent. Analytikernas genomsnittliga förväntningar var 80,9 procent.

Premieintäkterna inom divisionen P&C uppgick netto till 1.189 miljoner euro. Väntat där var 1.162 miljoner euro.

I kvartalsrapporten spår bolaget att totalkostnadsprocenten för If kommer att uppgå till 81,5-83,5 procent för helåret 2021.