Aktie Sampo styrelse har beslutat att gå vidare med parallellnoteringen av aktien på Nasdaq Stockholm. Detta efter utvärderingen som tillkännagavs den 8 september 2022. 

Målet är att slutföra processen och påbörja handel på Nasdaq Stockholm under andra delen av november, heter det.

Nästa steg i processen är att Sampo erhåller godkännande från Nasdaq Stockholm gällande parallellnoteringen och att Finansinspektionen godkänner noteringsprospektet som förbereds av Sampo.

Sampo kommer inte att ta in kapital, och inte heller erbjuda nya eller befintliga aktier inom ramen för parallellnoteringsprocessen.