Aktie Sampos försäljning av Nordea-aktier, som aviserades på tisdagskvällen, skedde till kurs 8:50 euro per aktie, enligt ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Försäljningen avsåg 162 miljoner Nordea-aktier och ger en bruttolikvid om 1.377 miljoner euro. Sampo gör en reavinst om 93 miljoner euro.

Posten motsvarade 4,0 procent av aktierna i Nordea och innebär att Sampos innehav minskas till 11,9 procent. Köpare var institutionella investerare.