Sektor Eftersom ett mått av marknadsrisk finns med i sakförsäkringsverksamheten ser Sampo inget behov att tillföra ytterligare sådan risk. Det sade Sampos vd Torbjörn Magnusson vid onsdagens kapitalmarknadsdag, efter beskedet att bolaget ska minska sitt innehav i Nordea betydligt under de kommande 18 månaderna.

Nordea är, enligt Sampo, på god väg att nå sina finansiella mål och har en stark balansräkning. Bolagets innehav i Nordea betraktas dock av Sampo som en investering, där värdet för Sampos ägare ska maximeras.

”Sampo är inte en långsiktig ägare inom bankverksamhet”, sade Torbjörn Magnusson.

Den finländska finanskoncernen ägde motsvarande 15,9 procent av aktierna och rösterna i Nordea per den 31 januari, enligt ägardatatjänsten Holdings. I november sålde Sampo en del av sitt Nordea-innehav.

Frågan om på vilket sätt Sampo avser att minska sitt ägande i Nordea återkom flera gånger vid onsdagens kapitalmarknadsdag.

På frågan om Sampo kan tänkas sälja Nordeaaktier till den finländska statens förvaltningsbolag Solidium, eller genom riktade återköp från Nordea, svarade Sampos vd Torbjörn Magnusson att frågan ännu är öppen.

”Vi vill göra det som maximerar värde för aktieägarna, hur det går till beror på Nordeas aktuella kurs och vilka möjligheter som finns i marknaden. Vi håller möjligheterna öppna”, sade han.