Aktie Sampo föreslår en partiell delning av Sampo Abp för att separera Mandatum från Sampo-koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund är att Sampo i december tillkännagav en strategisk utvärdering av Mandatums roll inom koncernen.

”Delningen skulle skapa en ledande renodlad nordisk skadeförsäkringskoncern, kapabel att leverera hög och stabil avkastning på kapital, och ett oberoende Mandatum. Delningsprocessen, som är väl etablerad i Finland, ger ett ekonomiskt effektivt sätt att i ett steg genomföra separationen”, kommenterar Björn Wahlroos, styrelsens ordförande.

Förslaget är att vid en delning skulle samtliga aktier i Mandatum Holding övergå till Mandatum Abp, ett bolag som bildas vid delningen på verkställandedagen, vilket enligt planen förväntas vara den 1 oktober 2023.

Delningsförslaget är villkorat godkännande vid bolagsstämman den 17 maj. Sampos styrelse förbehåller sig rätten att avbryta delningsprocessen fram till verkställandedagen, skulle detta anses ligga i aktieägarnas intresse, heter det.