I annonssamarbete med OFFENTLIGA HUS

Annons Stora delar av Sverige växer i snabb takt samtidigt som antalet äldre fortsätter att öka. Det innebär ett högt tryck på svensk välfärd och kräver stora investeringar inom samhällsfastigheter för vård, omsorg och utbildning. En majoritet av Sveriges kommuner och regioner uppger att de vill sälja sina fastigheter för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Noteringsaktuella samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus möter landets växande behov av lokaler för offentlig verksamhet. Och det finns mycket att göra.

Under 2020-talet kommer 1940-talets stora barnkullar att passera 80 år och ha ett allt större behov av vård och omsorg. Samtidigt växer antalet ungdomar i gymnasieåldern. Sverige står inför enorma investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Fler skolor, äldreboenden och andra boendelösningar med särskild inriktning mot äldre kommer att behövas, men också sådant som idrottsanläggningar och kriminalvårdsanstalter.

Läs mer på www.offentligahus.se/ipo

Starkt ökat investeringsintresse

Transaktionsvolymen för samhällsfastigheter i Norden har mer än fördubblats de senaste två åren och uppgick i Sverige till 50 Mdkr under 2019.

– Aptiten från utländska investerare är fortsatt god gällande svenska fastigheter tack vare att den riskjusterade avkastningen på den svenska marknaden är högre jämfört med många andra marknader i Europa, säger Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.

Den 23 oktober noteras bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market vilket kommer att göra det möjligt att fortsätta växa med kvalitet.

– Det kapitaltillskott som noteringen medför möjliggör en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden. Vi bedömer att Offentliga Hus kunderbjudande som en långsiktig fastighetspartner till offentlig verksamhet har stor tillväxtpotential. Demografiska prognoser visar på en långsiktigt stabil efterfrågan och en växande marknad, berättar Fredrik Brodin.

En del av den svenska välfärden

Effektiva lokaler är en förutsättning för att välfärden ska fungera. För att tillgodose det växande behovet kommer samverkan mellan det offentliga och privata fastighetsaktörer att bli allt viktigare. Offentliga Hus samarbetar med stat, kommun och region för att förvalta och utveckla fastigheter som möter morgondagens välfärdsbehov.

– Offentliga hus är med och vidareutvecklar den svenska välfärden. Kommuner och regioner saknar ofta kapital och kompetens för att bygga ut och utveckla sitt fastighetsbestånd på ett effektivt sätt. Genom att överlåta ägande och förvaltning till en kunnig fastighetspartner kan det offentliga växa i sin kärnverksamhet – till exempel inom vård, omsorg och utbildning, säger Fredrik Brodin.

Nyfiken på Offentliga Hus kommande notering?

Läs mer på www.offentligahus.se/ipo

Av: Offentliga Hus

Detta är en annons från Offentliga Hus och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.