SÄLJTIPS: Vinden vänder

Publicerad 2012-05-03 15:48

Aktieanalys Få branscher är lika beroende av politiska beslut som vindkraften.

Det kan illustreras med enkel statistik, år 2003 när riksdagen beslutade att stödja utbyggandet av förnyelsebar energi genom att införa så kallade gröna elcertifikat stod vindkraften för 0,6 terawattimmar (TWh) av Sveriges elproduktion.

Åtta år senare hade den siffran tiofaldigats till 6,1 TWh, vilket motsvarar produktionen från ungefär en kärnkraftsreaktor. Vindkraftens explosiva tillväxt hade inte varit möjlig utan certifikaten.

Med dagens låga elpriser, ned mot 30 öre per KWh, är vindkraftbolagen helt beroende av certifikaten för att investeringskalkylen ska gå ihop.

Arise Windpower, som har investerat miljardbelopp i svensk vindkraft, behöver en sammanlagd intäkt (elpris + certifikatpris) på omkring 65 öre per KWh för att kunna avkasta 10 procent på investerat kapital i den nya generationens vindkraft, vilket är bolagets mål.

Under årets första kvartal visade Arise en vinst före skatt på 13 miljoner kronor, men det beror bara på att bolaget har prissäkrat en del av sin elproduktion och certifikatförsäljning till betydligt högre nivåer än de aktuella.

Om Arise tvingades sälja till nuvarande marknadspriser hade resultatet legat omkring nollstrecket. Skulle priserna ligga kvar på dessa nivåer torde Arise och andra vindkraftproducenter dra i nödbromsen när det gäller nyinvesteringar.

Med andra ord är politiska beslut avgörande. Lyckligtvis har vindkraften den nuvarande regeringens gunst, åtminstone så länge som centerpartiet har stort inflytande över frågorna via sina ministerposter. Därför tror vi att priserna på elcertifikat kommer att stiga framöver.

Men det finns ett krux för bolag som Arise. Den ambitiösa satsningen på förnyelsebar energi i Sverige och Norge sker parallellt med att Danmark fortsätter storsatsa på vindkraft och att Finland bygger ny kärnkraft. Det bäddar för ett växande elöverskott i Norden under de närmaste åren.

De stora vinnarna på vindkraftens utbyggnad kan alltså bli elkunderna, särskilt de kunder inom elintensiv industri som slipper köpa certifikat.

För dem som investerar i vindkraft är utgången mer oviss. Med dagens el- och certifikatpriser har Arise Windpower och den övriga branschen ingen fungerande affär. Troligtvis kommer politikerna att ändra på den saken genom att skruva upp kvotplikten för certifikat, men det känns inte som en rolig förutsättning för ett aktieköp.

Efter att ha fallit från en introduktionskurs på 55 kronor till dagens kurs runt 34 kronor rabatteras det egna kapitalet i Arise med 10 procent. Vi vill ha större rabatt än så för en investering som kräver lyckosamt spring på departementen.