SÄLJTIPS: För tunna kuvert

Publicerad 2011-12-07 16:06

Vill du investera i ett företag som har en svag balansräkning? Ett företag vars marknad krymper oavsett konjunkturen? Ett företag som möter knivskarp priskonkurrens och vars varor har lågt förädlingsvärde?

Många skulle inte ens överväga en investering som uppfyller alla dessa kriterier. Men eftersom vi anser att även företag som möter tuffa utmaningar – i princip – kan ha en attraktiv värdering ska vi titta närmare på kuverttillverkaren Bong.

Att kuvertmarknaden krymper är naturligtvis en följd av att det som traditionellt varit papperskommunikation i allt större utsträckning enbart distribueras genom e-kommunikation. Det är en trend som gör att kuvertmarknaden krymper med mer än 2 procent årligen och den trenden har knappast någon bortre gräns.

Bong hanterar situationen precis som man ska enligt skolboken, driver på konsolideringen på europamarknaden, satsar på de få tillväxtmarknader som finns kvar i Östeuropa och övergår sakta men säkert till mer förädlade förpackningslösningar som växer tack vare ökad e-handel.

Trots konsolideringen av marknaden kommer den som lever på att vika kuvert av papper aldrig att tjäna särskilt stora pengar. Bongs rörelsemarginal har studsat mellan 2 och 4 procent under senare år. Samtidigt är Bongs omsättning så hög i förhållande till börsvärdet att varje procentenhets ökning av rörelsemarginalen får stort genomslag i vinsten per aktie, det handlar om 1,50 kronor per aktie.

Omvänt så innebär förstås negativa marginaler att det egna kapitalet snabbt gröps ut. Bongs soliditet är svaga 22 procent.

En tröst för Bong är att bolaget har något bättre marginaler i de mer avancerade förpackningslösningar som står för knappt 20 procent av omsättningen och som växer organiskt.

Under 2012 kommer en stor del av kostnadssynergierna från förvärvet av den franska konkurrenten Hamelin att bli synliga och vi tror att det ger Bong en respit under vad som lovar att bli ett tufft år. Men i längden kommer effektivitetsvinsterna från konsolideringen att tillfalla kunderna via prispress. Vi ser små möjligheter för Bong att uthålligt lyfta sina marginaler. Därmed ser dagens värdering kring p/e 16 alltför hög ut.