SÄLJTIPS: Dyr portfölj

Publicerad 2012-06-08 13:38

Aktieanalys Trots ett i princip halverat värde går det inte med bästa vilja att räkna hem Ratos i dagens skakiga klimat.

Den höga värderingen av Ratos är vida känd och sprungen från tider när Arne Karlsson kunde visa lönsamhetsförbättringar på över 20 procent årligen och ett pärlband av mycket lönsamma exits.

Men det Ratos som Susanna Campbell, Sveriges mäktigaste kvinna enligt årets VA-ranking, nyligen tog över befinner sig i ett helt annat läge. Tillväxten i portföljbolagen är blygsam och resultatutvecklingen kan som bäst beskrivas som stabil. Samtidigt är transaktionsmarknaden en utmaning och det råder ett minst sagt bistert noteringsklimat.

Ratos försäljning av Anticimex till EQT i april, som resulterade i en reavinst på 940 miljoner kronor, visar samtidigt att det fortfarande finns köpare av bra bolag till rätt pris. Generellt kommer Ratos att lägga mer tid och kraft på det egengenererade transaktionsflödet framöver.

Susanna Campbell gjorde sitt bästa för att hitta ljusglimtar när hon nyligen debuterade med sin rapportpresentation för årets första kvartal. För andra kvartalet i rad visade portföljbolagen en tillväxt och för det senaste kvartalet landade den på 5 procent. Rörelseresultatet i portföljbolagen försvagades 2 procent, eller var oförändrat om poster av engångskaraktär rensades bort.

Totalt redovisade 12 av 19 bolag ett förbättrat rörelseresultat under första kvartalet, ett hyfsat facit men förbättringarna är för små.

I arv från sin företrädare Arne Karlsson fick Susanna Campbell ett löfte om ett förbättrat resultat i portföljbolagen i år jämfört med förra året. Prognosen fick stå kvar men med ett risktillägg till följd av den skakiga europeiska ekonomin och övriga faktorer som gör makrobilden osäker. Tillägget är ett klokt drag av en nytillträdd vd men även om farhågorna inte besannas räcker inte den prognosen för att försvara dagens värdering.