SÄLJTIPS: Dyr kommunikation

Publicerad 2012-05-11 09:09

Aktieanalys Invisio Communications tillverkar avancerade kommunikationslösningar och har en stark ställning bland militära och polisiära specialstyrkor i världen.

Bolagets aktie är däremot en fallande kniv och i flera år har man balanserat på gränsen till sinande kassa och utraderat eget kapital.

Soliditeten var svaga 7 procent efter första kvartalet i år – trots att Invisio tog in nästan 40 miljoner kronor i en nyemission under 2011.

Visserligen har en riktad nyemission om sju miljoner kronor genomförts efter kvartalets utgång men det motsvarar bara rörelsens kassaförbränning under första kvartalet.

Det är med andra ord hög tid för Invisio att visa positivt kassaflöde. Vd Lars Højgård Hansen har som mål att Invisio ska passera break-even redan i år, men det vågar vi inte tro på. Bolaget har rörelsekostnader på omkring 45 miljoner kronor i årstakt, med den nuvarande bruttomarginalen omkring 50 procent skulle Invisio behöva omsätta minst 90 miljoner kronor i årstakt eller knappt 25 miljoner kronor under ett kvartal för att nå det målet.

Som jämförelse kan nämnas att Invisio i fjol omsatte drygt 40 miljoner kronor, de bästa kvartalen hittills har legat en bit över 10 miljoner kronor. Första kvartalet i år backade dock omsättningen till drygt 6 miljoner kronor.

Bland Invisios kunder finns försvarsmakterna i Danmark, Sverige, Australien och flera specialförband i andra länder.

Svenska försvaret och flera andra försvarsmakter är ökända för slapp budgetkontroll. Invisio verkar ha drabbats av samma syndrom.

Bolaget får antingen skaffa sig en väsentligt mindre kostnadsmassa eller – om kostnaderna är helt nödvändiga – en betydligt starkare balansräkning. I aktiens nedtryckta läge är ytterligare en företrädesemission inte att rekommendera, alltså krävs det att någon huvudägare eller annan kapitalstark placerare kliver fram och tar på sig en stor riktad emission.

I väntan på att det sker vågar vi inte köpa vad som annars framstår som ett riktigt lovande företag.