Elsäkerhetsverket har stoppat försäljningen av de två laddboxarna Easee Home och Easee Charge.

Elbilar Svenska Elsäkerhetsverket har stoppat försäljningen av de två laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Beslutet har fattats efter en granskning av sex av de vanligaste laddboxarna för elbilar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

De två boxar som fått säljförbud har tillverkats av det norska företaget Easee och det finns enligt Elsäkerhetsverket cirka 100.000 sådana boxar installerade i Sverige. Anledningen till stoppet är att boxarna enligt verket saknar jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven.

”Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare i stället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska”, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket, i en kommentar.

Beslutet innebär enligt myndigheten att tillverkaren ska återta boxarna och åtgärda dem. Enligt NRK uppger norska Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) att ett säljstopp i Sverige kan visa sig gälla även i Norge, då länderna lyder under samma EES-lagstiftning.

”Vi har just mottagit informationen från Elsäkerhetsverket och behöver mer tid för att se vad det innebär”, säger Nkoms avdelningsdirektör John-Eivind Velure i en kommentar enligt NRK.

Andra nordiska bolag som säljer laddboxar, som svenska Ctek och Garo samt norska Zaptec, steg på börserna på onsdagen. Omkring klockan 9.35 var Garo upp 9,5 procent medan Ctek steg drygt 7 procent. I Oslo var Zaptec upp drygt 20 procent.

Leverantör sjunker tvåsiffrigt

Försäljningsstoppet mot Easees laddboxar för elfordon i Sverige påverkar börsnoterade Dist It som via sitt bolag Efuel är leverantör av boxarna. Efuel jobbar nu med att ta in nya laddboxar i sitt sortiment och under tiden ska en annan befintlig laddprodukt ersätta den tappade Easee-försäljningen, även om det är oklart med hur mycket.

Av Efuels laddboxaffär står Easee-boxarna för ungefär 70 procent. Med det nu införda försäljningsstoppet sätter Efuel fullt fokus på att i stället sälja boxar från Wallbox, uppger Dist It:s vd Robert Rosenzweig till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi kommer med omedelbar verkan sälja mycket mycket mera Wallbox”, säger han.

Hur stor andel av Easee-tappet hoppas ni kunna täcka upp med Wallbox?

”Det här har ju hänt precis nyligen och vi är ju börslistade så jag kan inte ge detaljer. Just nu följer jag hur orderingången ser ut och vad som händer. Det är ju en desperation i marknaden att få tag på boxar nu, men vi har Wallbox så vi har en kanon att skjuta med. Att Wallbox haft en lägre andel tidigare har berott på att Easee varit så populär i marknaden, men om installatören nu inte har Easee-boxen så måste han ju fortsätta leva och kunden måste fortsätta ladda sitt fordon”, säger Robert Rosenzweig.

I ett pressmeddelande på onsdagen uppger Dist It att försäljningsstoppet för Easee kortsiktigt bedöms ha en begränsad påverkan på Efuels försäljning. Vidare ska Efuel vidta ”nödvändiga kostnadsbesparingar” för att säkerställa att bolaget fortsatt levererar ett positivt resultat.

Vad rör det sig om för besparingar?

”Det kan jag inte definiera exakt, men vi kommer att se över alla kostnader” säger Robert Rosenzweig.

Vd:n kan inte svara på om ledtiderna för införandet av kostnadsbesparingar innebära en resultatsvacka för Efuel under en övergångsperiod.

Dist It:s aktie handlades ned  18 procent vid lunchtid.