Salget av Telenor Myanmar er godkjent av myanmarske myndigheter

2022-03-18 07:16:10

(Fornebu 18.03.2022) Telenor Group har blitt informert om at Myanmar Investment Commission har gitt endelig regulatorisk godkjennelse for salget av Telenor Myanmar til M1 Group. Gjennom den regulatoriske godkjennelsesprosessen har myndighetene i Myanmar satt som vilkår at M1 Group skal ha en lokal partner som medeier av Telenor Myanmar etter at transaksjonen mellom Telenor og M1 avsluttes.

- Telenor må forlate Myanmar for å kunne etterleve våre verdier innen menneskerettigheter og ansvarlig forretningsdrift, og fordi lokale lover i Myanmar er i konflikt med europeiske lover. Sikkerhetssituasjonen er ekstrem og blir stadig verre, og vi må sørge for at måten vi forlater Myanmar på ikke øker sikkerhetsrisikoen for våre ansatte. Med få tilgjengelige alternativer, anser vi salget av Telenor Myanmar å være det mest realistiske alternativet for å holde våre ansatte trygge. På grunn av den ekstreme situasjonen har vi svært begrensede muligheter, og med denne godkjenningen kan transaksjonen sluttføres. Telenor har ikke vært part i noen dialog mellom M1 og deres lokale partner, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group ASA.

Telenors salgsavtale er kun med M1 Group, og det har ikke endret seg gjennom godkjennelsesprosessen.  Den regulatoriske godkjennelsen krever imidlertid at M1 sikrer en lokal majoritetseier etter gjennomføring av transaksjonen mellom Telenor og M1 Group. Telenor har bekreftet overfor regulatøren at salgsavtalen mellom Telenor og M1 ikke hindrer at M1 inngår et lokalt partnerskap. M1 har informert Telenor om at deres lokale partner Shwe Byain Phyu har kjøpt 49 prosent av Investcom, et Singapore-basert selskap satt opp av M1 for kjøpet av Telenor Myanmar. Etter at transaksjonen mellom Telenor og M1 Group avsluttes, vil M1 selge ytterligere 31 prosent av Investcom-aksjene til Shwe Byain Phyu. Telenor har ikke vært involvert i noen diskusjoner mellom M1 og deres lokale partner. Sanksjonsundersøkelser gjennomført av eksterne konsulenter har forsikret Telenor om at Shwe Byain Phyu og dets eiere ikke er under gjeldende internasjonale sanksjoner.

- Vi føler med samfunnet og folket i Myanmar som opplever en dypt alvorlig og ekstremt vanskelig situasjon. Å forlate Myanmar var en avgjørelse vi tok med tungt hjerte, og jeg vil takke våre ansatte og kunder for deres engasjement for Telenor gjennom årene i Myanmar, fortsetter Brekke.

Telenor er i dialog med M1 Group for å sikre at kunder, partnere og ansatte opplever en smidig overgang, og vil avslutte transaksjonen så raskt som mulig. Virksomheten vil fortsette å operere under merkenavnet Telenor Myanmar i fire måneder og ha en overgangsserviceavtale med Telenor i seks måneder.

Pressekontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef i Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com 


GlobeNewswire